آیا می‌توان از شیوه پرداخت هنگام تحویل برای ارسال محصولات به شهرستان استفاده کرد؟

متاسفانه در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.