در صورتی که محصول تحویل داده شده دارای اشکال یا نقص باشد، چه باید کرد؟

لازم است در اولین فرصت با فروشنده محصول از طریق تلفنی که در فاکتور محصول ذکر شده است، تماس گرفته شود. فروشنده محصول راهنمایی‌ها و همکاری‌های لازم را جهت تعویض یا رفع اشکال انجام خواهد داد. در صورت عدم همکاری فروشنده، ضروری است که این موارد به دفتر اداری سایت اطلاع داده شود.