زمان تحویل محصولات در شهرستان چقدر است؟

زمان تحویل محصولات در شهرستان بسته به نوع سفارش و مسافت بین ۱ تا ۶ روز کاری است.